Inspirador John Lennon

Que las sabias palabras de John Lennon os inspiren tanto como a nosotras.